NATURBEVARELSE.NU

OM FORENINGEN:


Vi er en upolitisk og uafhængig forening, som arbejder for at beskytte vores natur og miljøVI ARBEJDER PÅ:


En verserende sag omhandlende  ulovlig entreprenørvirksomhed i landzone på 20. år.


Hillerød Kommune ville give tilladelse til entreprenørvirksomhed i modstrid med Planlovens bestemmelser jf. Erhvervsstyrelsens vejledning om landzoneadministration af juli 2018 (revideret november 2019).


Hillerød Kommune begrunder dette med at ejeren muligvis ville kunne opbevare entreprenørmaskinerne inde i ejendommens ene driftshal på 258 m2 ulovligt ibrugtaget til entreprenørvirksomhed. 


Hillerød Kommune har d. 6.3.19 spurgt

Erhvervsstyrelsen om "en entreprenørvirksomhed kan gå under definitionen håndværksvirksomhed", hvortil Erhvervsstyrelsen d. 4.4.19 svarer kommunen at "entreprenørvirksomheder som alt overvejende hovedregel henvises til udlagte erhvervsområder i byzone".


Blot et af mange eksempler på kommunens særbehandling til denne entreprenør


Læs om den konkrete sag her

BLIV MEDLEM:


Som medlem kan du være med til at gøre en forskel for vores natur og miljø.


Medlemskab er gratis.
Bliv medlem her

Foreningen NATURBEVARELSE

Telefon:  91103662

Adresse


3400 Hillerød

Følg os

E-mail

Copyright @ 2019 NATURBEVARELSE.NU