SAGEN OM RUNDBUEHALLEN SOM BORGMESTEREN FASTHOLDT VAR LOVLIG MEN SOM VISTE SIG AT VÆRE ULOVLIG

Landbrugsejendommen er beliggende i et bevaringsværdigt landzoneområde og en rundbuehal vil kræve landzonetilladelse, jf. Planloven. 


Naboerne kan se, at der angiveligt dagligt kører entreprenørmaskiner ind i en rundbuehal på ejendommen, hvor entreprenørmaskinerne parkeres. 

Hillerød Kommune møder til besigtigelse af omfanget af den ulovlige entreprenørvirksomhed men synes at oplag

af entreprenørmaterialer i rundbuehal er "OK". 


Selvom Hillerød Kommune ved besigtigelse

d. 3.5.19 i sag 2018-1014 i sag om entreprenørvirksomhed på landbrugsejendommen kan konstatere at der tilsyneladende står en rundbuehal som er fyldt med "oplag af ejers ting (træstolper, armeringsnet mv)", gør kommunen intet i sagen. Heller ikke når det oplyses af naboer, at rundbuehallen angiveligt anvendes til at "gemme" entreprenørmaskiner i. 

En nabo henvender sig om rundbuehallen til forvaltningen, men får intet svar om rundbuehallen, som efterfølgende må op på

borgmester-niveau. 

Borgmester Kirsten Jensen fastholder at rundbuehallen er lovligt opført:

Grundejeren pålægges herefter at fjerne rundbuehallen:

Men da naboen beder Hillerød Kommune om dokumentation for at rundbuehallen er lovligt opført, har kommunen ikke dokumentation herfor.

Kan du huske hvad en nabo har udtalt:

Jeg må nærlæse alle afgørelser der kommer vedrørende entreprenøren. Der er altid fejl i afgørelserne og fejlene er ALTID til fordel for entreprenøren!

Det giver ikke just tillid til kommunen!

- berørt nabo

En berørt nabo skriver gang på gang til forvaltningen i håb om at blive hørt, da naboen oplever at en rundbuehal på ejendommen angiveligt anvendes i entreprenørvirksomheden, som IKKE må være på ejendommen. 


Kommunen kommer på besigtigelse og ser angiveligt oplag

som ikke er foreneligt med en landbrugsvirksomhed. 


Sagen om rundbuehallen må op på borgmester-niveau før naboen bliver hørt og Hillerød Kommune handler i sagen. Er det rimeligt?Hvad mener du?