3. SAGEN OM ENTREPRENØRVIRKSOMHED SOM AF SAGSBEHANDLER BLEV TRYLLET OM TIL EN "MINDRE ENTREPRENØRFORRETNING"

Naboerne har igennem 19 år ventet på at Hillerød Kommune skal stoppe en ulovlig entreprenørvirksomhed på landbrugsejendommen men i Varsel af påbud og partshøring af 20.2.19 vil den kommunale sagsbehandler pludselig lovliggøre entreprenørvirksomheden!


Den kommunale sagsbehandler, som har haft sagen siden 2011 og som har givet bygge- og landzonetilladelsen til driftsbygningerne har nu besluttet, at driftsbygningen (fra 2014) nu er opført i 2012 (læs "sagen om driftsbygningen som pludselig blev 2 år ældre på papiret"). Dette, tror sagsbehandleren, vil kunne lovliggøre den ulovlige entreprenørvirksomhed i driftsbygningen, som egentlig var ansøgt som hestestald. 


Men sagsbehandleren har Planlovens bestemmelser imod sig:


Ifølge Planloven er entreprenørvirksomheder IKKE omfattet af undtagelserne i planlovens § 37, stk. 1 og 2. 


Kommunens varsel af påbud og partshøring foranlediger at en nabo oplyser Hillerød Kommune om Planlovens bestemmelser. 

Den kommunale sagsbehandler lader sig ikke slå ud af Planlovens bestemmelser men øjner muligheden for at få Erhvervsstyrelsen til at sidestille en entreprenørvirksomhed med en håndværksvirksomhed:


Allerede d. 6.3.19 - dagen efter den berørte nabos borgmesterbrev, skriver den kommunale sagsbehandler til Erhvervsstyrelsen hvor hun forsøger at lægge det svar i munden på medarbejderen fra Erhvervsstyrelsen, som kommunens sagsbehandler gerne vil have. Sagsbehandleren skriver følgende:


"Hvis der nu bare er tale om en mindre entreprenørvirksomhed, går det så ikke?"

Borgmesterbrev af 5.3.19:


En partshørt nabo henvender sig til kommunen, da naboen ikke ønsker at blive nabo til en entreprenørvirksomhed. 


Naboen skriver:


"I Erhvervsstyrelsens gældende vejledning om landzoneadministration af Planlovens §§ 34 - 38 fremgår tydeligt, at entreprenørvirksomhed IKKE er omfattet af bestemmelserne om ibrugtagning af bygninger til håndværks- og industrivirksomhed m.m. 


Vi skal igen kræve at Hillerød Kommune forvalter lovligt!"

Som det fremgår af svar til Hillerød Kommune af 4.4.19 gives der afslag på entreprenørvirksomhed i landzone. 

Den kommunale sagsbehandler er altså allerede d. 6.3.19 vidende om at grundejeren d. 20.4.19 vil ændre sin ansøgning til at ansøge om "mindre entreprenørforretning" fra landbrugsejendommen. Grundejeren har ellers tidligere kun ansøgt om "entreprenørvirksomhed" og ikke"mindre entreprenørforretning".

Den kommunale sagsbehandler har nu "tryllet" virksomheden om til en "mindre entreprenørforretning" for at få virksomheden til at passe ind i det, som planloven tillader. 


Men virkeligheden er en helt anden, som man kan læse af en berørt nabos læserbrev til Frederiksborg Amts Avis: 


https://sn.dk/Debat-Hilleroed/Ulovlig-entreprenoervirksomhed-paa-Nordvej-10/artikel/873543


Berørte naboer synes at "nok er nok".


Er du enig?


#KV21