SAGEN OM RENDEGRAVEREN


D. 25.5.2000 gav daværende Frederiksborg Amt påbud om at fjerne entreprenørvirksomheden fra ejendommen med frist d. 7.6.2000.

D. 7.2.2002 afgjorde Naturklagenævnet at den omtalte rendegraver er en del af entreprenørvirksomhedens oplag, som ikke må være på ejendommen.

D. 13.11.2002 kunne man læse i Frederiksborg Amts Avis at Byretten i Hillerød d. 12.11.2002 havde afsagt dom i en sag om ulovlig entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen. Her lagde Dommer Peter Garde til grund, at omtalte rendegraver

tilhører entreprenørvirksomheden.

I Varsel af påbud og partshøring af 20.2.19 skønner Hillerød Kommune, at rendegraveren tilhører entreprenørvirksomheden.

I mødereferat af 29.5.19 klassificerer kommunen selv rendegraveren som tilhørende entreprenørvirksomheden.

Urimelig brug af skatteydernes penge!

Kan det være rigtigt, at kommunens sagsbehandler skal skrive rundt til instanser for at hjælpe entreprenøren med at beholde en rendegraver, som burde have været fjernet for 21 år siden? 


Er det rimeligt at skatteyderne skal betale for at sagsbehandleren bruger tid på dette? #KV21

Afgørelser om samme rendegraver igennem tiden:

Nogle landmænd benytter rendegraver i landbruget - hvad er der særligt ved denne rendegraver?


Særligt for denne sag er, at kommunens tilsyn dokumenterer at der igennem 21 år

har været drevet ulovlig entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen. Her er tale om en grundejer som angiveligt ikke følger love og regler.


Derfor kan der heller ikke stå entreprenørmaskiner på ejendommen.


Berørte naboer beretter at rendegraveren

angiveligt kører rundt om deres ejendom

om natten, hvis samme nabo har sendt en klage til kommunen, over entreprenøren. 


Naboerne oplever det påfaldende at rendegraveren kører rundt om deres ejendom om natten, samtidig med at de har klaget over entreprenøren til kommunen. 

HVAD TÆNKER BERØRTE NABOER OM KOMMUNENS HENVENDELSE TIL MOTORKONTORET?

Min første tanke er, at sagsbehandleren ikke kan være habil.

Husk på at det ikke er første gang at samme sagsbehandler skriver rundt til myndigheder for at give entreprenøren medhold.


Hun bør tages af sagen så berørte naboer måske igen kan få tillid til den kommunale forvaltning. #KV21


- en berørt nabo

Det er tydeligvis en forvaltning som ikke ved hvad den selv laver!


Hvis jeg lavede sådanne fejl på mit arbejde, var jeg blevet fyret for længst! #KV21


- en berørt nabo

Tilliden til kommunen er væk! #KV21


Når ikke engang borgmesteren griber ind og får rettet op på tilliden til kommunen, ja så bør man ikke være borgmester i Hillerød #KV21


- en berørt nabo

NATURBEVARELSE anser sagsbehandlerens henvendelse til motorkontoret som forsøg på fifleri:


"Vil vi konkludere, at rendegraveren er lovligt opstillet på ejendommen"


Ovenstående sætning er, når den kommer fra en myndighed, det som kaldes en afgørelse i forvaltningslovens forstand. 


Link til forvaltningsloven


Berørte naboer er blevet bekendt med kommunens henvendelse til Motorkontoret udelukkende fordi naboerne har anmodet om aktindsigt i sagen.


Netop i sagen om rendegraveren, har flere nævn allerede været involveret og vurderet at rendegraveren tilhører entreprenørvirksomheden. 


Sagen har desuden været for Byretten i Hillerød som har besluttet at rendegraveren tilhører entreprenørvirksomheden. 


Derudover har Hillerød Kommune selv SKØNNET at rendegraveren tilhører entreprenørvirksomheden. Et kommunalt SKØN er en forvaltningsakt og kan ikke ændres ved en e-mail til Motorkontoret. 


"FIFLERI" svarer til at forvaltningen "som en tyv om natten" forsøger at træffe en afgørelse uden at informere naboerne som er part i sagen om netop den

ulovlige entreprenørvirksomhed på ejendommen!